Logo

Riskli Yapı Süreci

Risk Tespiti Yapımı.

Riskli Tespit Edilen Yapılar.

Kat Maliklerine Tebligat Gönderimi.

Riskli Yapı Tespitine İtiraz.

Yıkım Süreci Ve Kontrolü.

Bakanlıkça Yıkım Kararı.

Yıkım Sonrası Uygulama.

Nitelikli Çoğunluğun Sağlanması.

Satış ve Tahsis İşlemleri.

Risk Tespiti Yapımı;

Vatandaşlar yapılarını, Bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerine, büyükşehir ilçe belediyelerine veya Bakanlıkça lisanslandırılacak, kurum ve kuruluşlara tespit ettirebilirler. Bu aşamada herhangi bir çoğunluk aranmaz. Maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile bu tespit yapılabilir. Müracaat için tapu belgesinin ve kimlik belgesinin fotokopisi gereklidir. Riskli yapılar, 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine