Logo

Kural ve Süreç

Kural:

1999 yılından önce yapılmış olan tüm binalar 6306 sayılı afet riski yasası kapsamında incelenmek zorundadır.

Süreç:

Kat malikinin firmamıza başvurusu ile süreç başlar.

Lisans firması dosyayı hazırlar ve bakanlığa verir. İncelenen dosya onaylanınca yani bina "riskli yapı ise "bakanlık tapuya ve belediyeye (bağlı bulunduğu) ilk yazıyı yazar.

Tapu gelen yazı üzerine şerh kayuyor ve kat maliklerine tabligat yapıyor.

Tepligatın ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içinde kat maliklerinden itiraz eden olmazsa dosya kesinleşiyor.

İtiraz olyrsa eğer inceleme komisyonu tarafından dosya yeniden inceleniyor 4 ögretim ve bakanlıktan gelen 3 mühendis den olusan 7 kişilik heyet tarafından dosya incelenir.

Komisyon dosyayı yeniden inceleyerek kesin kararını verir.Kat maliki itiraz edip yeni rapor çıkaramaz.

Onaylanan işlemden sonra kat maliklerinden herhangi biri bakanlığa gidip muafiyet yazısını alır.İkinci yazı alınmış olur ve süreç tamamlanır.